ESyCool green

Viessmann tilbyr alt fra en enkelt kilde

Viessmann ESyCool green system with heatpumps

Viessmann ESyCool Green er et modulært system for effektiv, miljøvennlig oppvarming og kjøling i næringsmiddelhandel. Det integrerte, utvidbare energisystemet er basert på bruk av høyeffektive, serieproduserte Viessmann varmepumper med det naturlig kjølemiddelet R290.

De har den nødvendige teknologien til både å kjøle og varme, som utnyttes for å gi økonomisk kjøling i butikker. Om vinteren kan varmen fra kjølesystemet brukes til oppvarming av bygningen.

For første gang muliggjør dette konseptet bruk av et termisk lager for varmeenergi og kjøling i dagligvare. Den store energien som blir produsert under faseendringen fra vann til is spiller en avgjørende rolle i dette.


Med ESyCool Green setter Viessmann nok en gang en ny standard for innovativ og effektiv energiteknologi. Alle moduler for en fremtidig energibesparende butikk er tilgjengelige fra en enkelt kilde.


ESyCool green fordeler

  • Industrielt produsert, testet og sertifisert utendørsenhet (også tilgjengelig som innendørsenhet)
  • Skreddersydd for å imøtekomme kravene til avanserte løsninger i dagligvarebutikker
  • For integrering av mat kjøling og etterspørsel av oppvarmings teknologi i bygninger, supplert med et innovativ is energilager
  • Integrert hydraulisk modul for brinebasert kjøling (kjøledisker og kjølerom) og betongkjerne aktivering på vannsiden for oppvarming av bygningen
  • Kan utvides med et solcelle system for å utnytte fornybar solenergi
  • Kan utvides med et ventilasjonssystem tilpasset bygningen

For flere detaljer se Viessmann ESyCool green brosjyren.

Viessmann ESyCool green combines heating and refrigeration for a food retail store into a sustainable total energy solution

Interessert? Ta kontakt med oss!