Digitale tjenester

Tec2Track er et nytt fjernovervåkingsverktøy som hjelper deg med å følge opp den daglige driften og bruke dataene til å videreutvikle den.

Informasjonen og dataene bidrar til økt effektivitet og enklere driftsoperasjoner i løpet av produktenes levetid. Dagligvarehandelen må rapportere og overvåke mathygienen, for eksempel i form av temperaturnivåer, men også ved å sørge for god drift uten risikoer som kan føre til stort svinn.

Tec2Track fungerer uavhengig av leverandøren av kontrollenheten
Tec2Track er et nytt fjernovervåkingsverktøy som er uavhengig av hvem som har levert kontrollenheten. Det kommuniserer med alle kontrollere gjennom Modbus-kommunikasjon, noe som gjør at det er egnet for både eksisterende, nyoppussede og nye butikker. Det nye fjernovervåkingsverktøyet er skalerbart for alt fra små kiosker eller bensinstasjoner til store hypermarkeder. Det kan kobles til ethvert system. Hvis det ikke er mulig å opprette kommunikasjon med kontrolleren i enheten, trenger man bare å plassere ut ViessmannMonitro-sensorer i kjølediskene eller kjølerommene og gatewayen i butikken. Sensorene kan installeres etterpå i et hvilket som helst produkt eller direkte i Viessmann-produktene på fabrikken.

Ved hjelp av Tec2Track kan dagligvarebutikker og tjenesteleverandører overvåke alt fra enkeltbutikker eller enkeltdisker og opptil hele butikkjeder. Verktøyet er dessuten fleksibelt og kan tilpasses for fremtidig bruk ut fra kundens forventninger og brukerprofil.

Koble til datapunkter fra driftsoperasjoner i matvarehandelen
Tec2Track gir fullstendig oversikt over kjølesystemer og -disker, og i tillegg kan verktøyet kobles til og overvåke ventilasjonssystemer, belysning, adgangskontroll og andre administrative operasjoner. Med andre ord dekker verktøyet alt fra temperatur- og energistyring til HVAC og overvåkning av administrasjonssystemet på bygningsnivå.

Klikk for å lese Tec2Track-brosjyren (på engelsk)TEC2TRACK Remote monitoring technology

Send us a message