Studie om detaljhandels- og matleverandørfusjon

20.06.2019
Retail - Foodservice fusion

Hvorfor mat i farta og foodservice?

Globalt er skiftet mot detaljhandels-/matleverandørfusjon økende. Flere forhandlere vurderer hvordan de kan dra nytte av vekstmuligheter utenfor matvarehandel. Mens mange i non-food-markedet tar stilling til sine egne utfordringer akkurat nå, er det takeaway segmentet som vokser mest.

For tradisjonelle supermarkeder, ser det nå ut som det blir vanskeligere tider, med økt konkurranse fra blant annet lavprisbutikker på den ene siden og nettbutikker på den andre. Utvilsomt sliter mange med å tilpasse seg vekslende krav som presset fortjeneste og en forretningsmodell som blir utfordret. Men det er et økende antall som lykkes med å tilpasse seg disse nye betingelsene, med å endre fokus og puste nytt liv i sin forretningsidé. Et fellestrekk for disse er et sterkere fokus på å møte et bredere spekter innen matvareområdet.

Vi har sammen med IGD* utarbeidet en rapport hvor vi ser på hvorfor og hvordan dette endrer detaljomsetningen av mat, hvem som leverer de beste løsningene på markedet akkurat nå, og hva som venter rundt neste hjørne.


Er du interessert i å lese hele rapporten? Fyll ut dine kontaktopplysninger for å motta hele rapporten. Rapporten er på engelsk.

Jeg vil gjerne ha hele rapporten om detaljhandels- og matleverandørfusjon.

* IGD is a research and training charity that sits at the heart of the food and grocery industry. IGD has over 100 years’ experience working with the leading manufacturers and retailers in grocery retail, operating from offices in Asia, Europe and North America. Learn more about IGD here.