Sikre din kjøling for fremtiden på den "naturlige" måten

08.07.2020
Viessmann blog - Future-proofing your refrigeration 

Økende strømpriser og strenge miljøbestemmelser gjør overgangen til naturlig kjølesystem mer attraktiv for alle bransjer, inkludert detaljhandel. Over hele verden velger detaljhandelseiere naturlige kjølemedier i nye butikker og konverterer eksisterende kjølesystemer til mer effektive, mer bærekraftige alternativer.

I kjølesektoren er begrensningene spesielt rettet mot kommersiell sektor, der EU ser for seg at fra og med 2022 vil nytt utstyr bruke kjølemedier med en GWP under 150 i både små plug-in-applikasjoner (f.eks. Flaskekjøler, automater) og i større sentraliserte systemer i supermarkeder (med noen unntak).

Ilana Koegelenberg, Shecco markedsutvikling sjef, forberedte en artikkel til oss om naturlige kjølemedier, globale trender og tall. Bestill gratis eksemplar nedenfor.


Benefits of Hydrocarbon Refrigerants